Gustafsson valtuustoaloite - Onkiniemi

Share |

Maanantai 24.4.2017


Tampereen kaupunginvaltuustolle
 
 
Tamperelainen kulttuuriväki, liikuntaseurat, omaehtoista kulttuurityötä tekevät ja merkittävä joukko yrittäjiä ovat vakavasti huolestuneet tilanteesta, joka on syntynyt Onkiniemen tehdaskiinteistössä havaituista terveyshaitoista ja omaa tulevaisuuttaan koskevasta epävarmuudesta.
 
Onkiniemen sukkatehtaalla on toiminut kymmeniä yrittäjiä.  He ovat perustaneet mm. Onkiniemen kulttuuriyhdistyksen, jonka yhtenä tavoitteena on edistää kohteen säilymistä ja kehittämistä kulttuurikeskuksena. Tamperelaisina voimme olla ylpeitä siitä, mitä kaikkea positiivista on tapahtunut.
Voimme aidosti puhua siitä, että Onkiniemeen on syntynyt vahvassa kehityksessä olevien luovien alojen kulutturihautomo, jota voidaan kulttuuritehtaaksikin kutsua.
 
Valtuutettu Jari Niemelä, jonka arvokasta kulttuuri-ja elämäntyötä haluamme tälläkin aloitteella muistaa, teki valtuustoaloitteen Onkiniemen Trikoon infrastruktuurin toimintojen saattamiseksi turvalliselle tasolle maltillisesti peruskorjaamalla siten, ettei vuokrataso kiinteistössä kohoaisi merkittävästi.

Aloite sai alkusyksyllä v.2015 kaupungin luottamuselimiltä ja virkamiehiltä sekä myönteistä että varauksellisesta tukea. Todettiin, että Rantaväylän tunnelin valmistumisen jälkeen Onkiniemen kiinteistön liikenteellinen asema paranee. Toimitusjohtaja Virpi Ekholmin vastauksessa valtuustolle tuotiin esille erilaisia vaihtoehtoja myös se, että "Onkiniemen Trikoon rakennuksen uusi käyttötarkoitus voisi tulevaisuudessakin olla nykyisen kaltainen".  Maltillista perusparannusta Ekholm ei nähnyt mahdollisena "näin suuressa rakennuksessa, joka on täydellisen perusparannuksen tarpeessa".
 
Hankejohtaja Tero Tenhusen lausunnossa valtuustolle avattiin laajemmin Särkänniemen alueen kehittämisohjelmaa.  Kokonaisuutena yleissuunnitelmaa tavoitellaan vetovoimaista ja viihtyisää kaupunkimaista aluetta, jossa Särkänniemen elämyspuisto, Mustanlahden satama, Sara Hildenin taidemuseo, Onkiniemen alue ja yleiset virkistysalueet muodostavat elämyspainotteisen rantakaupunginosan. Onkiniemen alueen kehittämisen lähtökohtana on vanhan tehtaan kunnostaminen monien toimintojen hybridirakennuksena. Käytön tarkastelussa mukana ovat myös kulttuuritilat...Trikoon tehdasrakennuksen asemaa kaupunkirakenteessa pyritään korostamaan.
 
Tilaajapäällikkö Lauri Savisaarin lausunnossa valtuustolle todettiin kuinka, "Onkiniemen sukkatehtaalla toimii ammattitaiteilijoita ja kulttuuriyhteisöjä. Kaupunki tukee tällä hetkellä toimintaa lähinnä matalien tilavuokrien kautta.  Vastaavien työtilojen soittaminen muualta kaupungin omistamista rakennuksista on vaikeaa.  Kaupungin kulttuuritoiminnan kannalta sukkatehtaan kehittäminen valtuustoaloitteen mukaisesti kulttuurikohteena olisi hienoa."
 
On mielestämme tärkeää viitata aivan lähimenneisyyteen ja siksi on kiistatonta todeta, että Onkiniemen kulttuurihautomo on nähty ja ymmärretty olevan merkittävä osa kehittyvää Tamperetta. Tältä pohjalta on syytä edetä.
 
Aiemmin ja uskoaksemme ajankohtaisen yhteiskunnallisen keskustelun myötä on vain vahvistunut se näkemys, että laajassa mielessä kulttuurin toimijoilla on paikkansa Onkiniemessä. Monipuolinen kulttuurihautomo kerää taiteen rajat ylittävää lahjakkuutta, osaamista ja luovuutta. Tampereen kulttuuri- ja taideimagon tulevaisuuteen kuuluu Onkiniemen kaltainen kulttuurin aarreaitta, jonka kehittämismahdollisuudet kaupunkilaisten ja turistienkin suuntaan ovat rajattomat. Tämä kaikki on kiistatta niin kaupungin etu kuin kulttuurin ammattilaisten, harrastajien ja yrittäjien.
 
Kaupungin on nopeasti reagoitava uuteen tilanteeseen ja siihen, miten on tarpeen turvata väliaikaistiloja ja pysyviä tiloja eri toimijoille. Kymmenillä toimijoilla ja sadoilla ihmisillä on epävarmuus ja hätä toiminnan jatkumisesta ja sen takia kaupungin on tartuttava asiaan välittömästi ja kaikin voimin.
 
Tällä hetkellä koko kiinteistöä koskien on vielä erilaisten terveydellisten haittojen selvitystyö kesken. Vielä ei tiedetä kuinka suuri osa tiloista on saatavissa peruskorjauksella käyttöön.
 
Yksittäisten tilojen osalta voidaan sopia pikaisestikin väliaikaisesta käyttöönotosta mikäli turvallisuusmääräykset täyttyvät.
 
Esitämme kaupunginhallitukselle 
 
 • että aloitetaan mahdollisimman pikaisesti niiden terveydelle haitallisten tilojen peruskorjaus Onkiniemessä, jotka voidaan osoittaa nykyisten toimijoiden käyttöön kultturihautomossa

   

 • että kaupunginhallitus toimii siten, että keskustan kehittämissuunnitelmassa Onkiniemen kiinteistön ja sen alueen kehittämissuunnitelmissa turvataan kultturitoimijoiden ja yrittäjien toimintamahdollisuuksien jatkuminen lähitulevaisuudessa.

   

 • että lyhyellä aikavälillä ja mahdollisimman nopeasti arvioidaan korvaavien toimintatilojen turvaaminen kulttuuritoimijoille ja yrittäjille kaupungin kiinteistöistä, mikäli terveyshaitat laajemmin ovat esteenä Onkiniemessä toimimiselle

   

   

   

  Tampereella 24.4. 2017

  Jukka Gustafsson ym.

   

 

Avainsanat: Onkiniemi, sdp:n valtuustoryhmä Tampere